Polish

Konwertuj pliki OFT na HTML w Javie

MS Outlook używa OFT jako formatu szablonu do tworzenia układów dla wiadomości e-mail. Szablon można wstępnie sformatować i dynamicznie wypełniać treścią w celu tworzenia niestandardowych komunikatów. W niektórych przypadkach możesz otrzymać pliki OFT i musisz programowo przekonwertować je do formatu HTML. Aby to osiągnąć, w tym artykule pokazano, jak przekonwertować plik OFT na HTML w Javie.
kwietnia 12, 2022 · 2 min · Usmana Aziza

Wyślij dokument programu Word jako wiadomość e-mail w Javie

W większości przypadków e-maile są wysyłane w dobrze sformatowanym układzie według określonego szablonu. Jednak różne edytory poczty e-mail nie zapewniają ulepszonych opcji formatowania. W takich przypadkach możesz utworzyć wiadomość w dokumencie programu Word i użyć jej jako treści wiadomości e-mail. W tym artykule dowiesz się, jak wysłać dokument MS Word jako treść wiadomości e-mail za pomocą języka Java.
kwietnia 26, 2021 · 3 min · Usmana Aziza