Polish

Konwertuj pliki OFT na HTML w Javie

MS Outlook używa OFT jako formatu szablonu do tworzenia układów dla wiadomości e-mail. Szablon można wstępnie sformatować i dynamicznie wypełniać treścią w celu tworzenia niestandardowych komunikatów. W niektórych przypadkach możesz otrzymać pliki OFT i musisz programowo przekonwertować je do formatu HTML. Aby to osiągnąć, w tym artykule pokazano, jak przekonwertować plik OFT na HTML w Javie.
kwietnia 12, 2022 · 2 min · Usmana Aziza