Polish

Konwertuj EPUB na XPS w Javie

Plik EPUB jest w formacie pliku Open eBook, który jest zwykle używany do publikowania książek. W szczególnych przypadkach może być konieczne przekonwertowanie pliku EPUB na format pliku XPS. W tym artykule dowiesz się, jak programowo konwertować pliki EPUB na XPS w Javie.
stycznia 22, 2022 · 2 min · Farhan Raza