Polish

Konwertuj LaTeX na obraz SVG w Javie

LaTeX służy do tworzenia wyrafinowanych i dopracowanych dokumentów naukowych, które mogą zawierać złożone wyrażenia matematyczne, materiały wielojęzyczne itp. W niektórych scenariuszach może zajść potrzeba przekonwertowania pliku TeX na obraz SVG. Zgodnie z tymi wymaganiami, w tym artykule wyjaśniono, jak programowo przekonwertować TeX na obraz SVG w Javie.
października 7, 2022 · 2 min · Farhan Raza