Polish

Konwertuj PowerPoint PPT na TIFF przy użyciu języka Java

W różnych scenariuszach, takich jak drukowanie, faksowanie itp., używana jest konwersja programu PowerPoint na TIFF. Aby zautomatyzować tę konwersję z poziomu aplikacji internetowej lub komputerowej, w tym artykule opisano, jak przekonwertować program PowerPoint PPTX/PPT na format TIFF przy użyciu języka Java. Ponadto pokazuje również, jak dostosować rozmiar i format pikseli wynikowych obrazów TIFF.
lipca 13, 2021 · 3 min · Usmana Aziza