Polish

Konwertuj RTF na PDF za pomocą Java

Format RTF został wprowadzony przez firmę Microsoft do tworzenia dokumentów tekstowych w formacie RTF. Interoperacyjność formatu RTF umożliwia wymianę treści między różnymi produktami firmy Microsoft oraz heterogenicznymi systemami operacyjnymi. Jednak może być konieczne przekonwertowanie formatu RTF na format PDF w celu drukowania, udostępniania lub w innych celach. Dlatego w tym artykule opisano, jak konwertować pliki RTF do formatu PDF w Javie.
czerwca 29, 2021 · 2 min · Usmana Aziza