Polish

Konwertuj zeskanowany plik PDF na plik PDF z możliwością wyszukiwania za pomocą OCR w Javie

Czasami pliki PDF są tworzone przy użyciu obrazów ze skanera lub aparatu fotograficznego. W niektórych sytuacjach może być konieczne przekonwertowanie zeskanowanego pliku PDF na plik PDF z możliwością wyszukiwania za pomocą funkcji OCR, aby móc pracować z zawartością tekstową pliku PDF. Zgodnie z tym w tym artykule omówiono, jak przekonwertować zeskanowany plik PDF na plik PDF z możliwością przeszukiwania za pomocą funkcji OCR programowo przy użyciu języka Java.
grudnia 13, 2021 · 2 min · Farhan Raza