Polish

Wyszukiwanie tekstu w rysunku DWG przy użyciu języka Java

Pliki DWG to rysunki CAD zawierające dane obrazu wektorowego i metadane zapisane za pomocą kodowania binarnego. W niektórych przypadkach możesz chcieć wyszukać tekst w pliku DWG. Zgodnie z tymi wymaganiami w tym artykule omówiono programowe wyszukiwanie tekstu w pliku DWG przy użyciu języka Java.
listopada 7, 2022 · 2 min · Farhan Raza