Polish

Konwertuj TXT na XML w Javie

Pliki TXT zapewniają wygodny sposób szybkiego i łatwego zapisywania danych tekstowych. Z drugiej strony pliki XML są powszechnie używane do przechowywania i przesyłania danych w ramach aplikacji lub między nimi. W niektórych przypadkach konieczne jest programowe wyeksportowanie danych pliku TXT do formatu XML z poziomu aplikacji Java. Aby to osiągnąć, w tym artykule pokazano, jak przekonwertować plik TXT na XML w Javie.
sierpnia 3, 2022 · 2 min · Usmana Aziza