Polish

Konwertuj USD lub USDZ na 3DS w Javie

Plik USD koduje dane w celu wymiany informacji między różnymi aplikacjami do tworzenia treści, podczas gdy pliki USDZ to pliki archiwalne bez szyfrowania lub kompresji danych. W niektórych scenariuszach możesz chcieć przekonwertować plik USD lub USDZ na format 3DS. Zgodnie z takimi przypadkami użycia, w tym artykule opisano, jak programowo przekonwertować plik USD lub USDZ na format pliku 3DS w Javie.
lipca 30, 2022 · 2 min · Farhan Raza