Polish

Konwertuj Excel XLS na CSV w Javie

Pliki XLS są powszechnie używane do przechowywania danych w postaci wierszy i kolumn. Jednak podczas przetwarzania danych często zachodzi konieczność konwersji plików XLS do formatu CSV (Comma Separated Values). Aby wykonać tę konwersję programowo, w tym artykule pokazano, jak przekonwertować Excel XLS na CSV w Javie.
czerwca 15, 2022 · 2 min · Usmana Aziza