Polish

Konwertuj XLSX na JSON w Javie

Pliki XLSX są niezwykle używane do przechowywania małych lub dużych danych. Możesz także przetwarzać dane i manipulować nimi, wykonując różne operacje. Jednak w niektórych przypadkach konieczne jest przekształcenie danych programu Excel do formatu JSON, na przykład w aplikacjach internetowych. Aby wykonać tę konwersję programowo, w tym artykule pokazano, jak przekonwertować plik Excel XLSX na JSON w Javie.
lipca 28, 2022 · 2 min · Usmana Aziza