Polish

Konwertuj obraz JPG na litofan w C#

Obrazy JPG są powszechnie używane do zapisywania obrazów, rysunków i innych informacji wizualnych. Jednak litofan reprezentuje trójwymiarowy obraz, który zmienia charakterystykę w zależności od źródła światła za nim. W tym artykule opisano, jak przekonwertować obraz JPG na litofan w języku C#.
czerwca 26, 2022 · 3 min · Farhan Raza