Polish

Konwertuj JPG na DOC w C# .NET

JPG jest jednym z powszechnie używanych formatów obrazów. Format JPG obsługuje kompresję stratną, która zmniejsza rozmiar pliku obrazów. Może się zdarzyć, że będziesz musiał zaimportować obraz JPG do Word DOC z aplikacji .NET. Możesz także otrzymać partię obrazów JPG, które musisz przekonwertować na dokument DOC. Aby to osiągnąć, w tym artykule pokazano, jak przekonwertować obrazy JPG na format DOC w języku C# .NET.
lipca 25, 2022 · 2 min · Usmana Aziza