Polish

Konwertuj obrazy JPG na PNG w C#

JPG to jeden z najpopularniejszych i najczęściej używanych formatów graficznych. Jednak obrazy JPG tracą jakość za każdym razem, gdy są zapisywane. Dlatego może być konieczne przekonwertowanie ich na format bezstratny, taki jak PNG. Aby wykonać tę konwersję programowo z poziomu aplikacji .NET, w tym artykule pokazano, jak przekonwertować obraz JPG na format PNG w języku C#.
listopada 15, 2021 · 2 min · Usmana Aziza