Polish

Konwertuj obraz JPG lub PNG na XML za pomocą OCR w Javie

Pliki XML są często używane do strukturyzowania danych do przechowywania i transportu danych. Czasami obraz może zawierać pewne dane lub informacje, które mogą wymagać dalszego przetworzenia. Możesz łatwo przekonwertować obraz JPG lub PNG na format XML. W tym artykule wyjaśniono, jak programowo przekonwertować plik obrazu JPG lub PNG do formatu XML za pomocą OCR w Javie.
maja 1, 2022 · 2 min · Farhan Raza