Polish

Konwertuj plik JPG na plik XML — bezpłatnie online

Konwertuj obraz JPG na XML online. Pliki XML służą do przechowywania danych strukturalnych w formacie czytelnym dla człowieka. Może być konieczne przekonwertowanie obrazu JPG na format XML na potrzeby adnotacji obrazu lub algorytmów uczenia maszynowego. W związku z tym w tym artykule wyjaśniono, jak bezpłatnie przekonwertować JPG na XML online.
marca 3, 2023 · 3 min · Farhan Raza

Konwertuj obraz JPG lub PNG na XML za pomocą OCR w C#

Czasami dane mogą istnieć w postaci obrazów. Może być konieczne przetworzenie takich danych, dlatego konwersja obrazu do formatu XML może być pomocna w takich scenariuszach. Możesz programowo przekonwertować obraz w formacie JPG, PNG lub innym na format XML w języku C#. W tym artykule opisano, jak przekonwertować obraz na format XML, wykonując programowo operację OCR w języku C#.
czerwca 1, 2022 · 2 min · Farhan Raza