Polish

Importuj dane z JSON do Excela w systemie Linux

Pliki JSON są niezwykle wykorzystywane do przechowywania i przesyłania danych strukturalnych. Jednak w niektórych przypadkach może być konieczne zaimportowanie danych z plików JSON do arkuszy kalkulacyjnych Excel. Aby osiągnąć to programowo, w tym artykule omówiono sposób konwertowania plików JSON do formatu Excel XLSX lub XLS na platformie Linux.
września 25, 2021 · 2 min · Usmana Aziza

Importuj dane z formatu JSON do programu Excel w systemie Linux przy użyciu platformy .NET

MS Excel to bogate oprogramowanie do obsługi arkuszy kalkulacyjnych, które pozwala organizować dane w formie arkuszy i skoroszytów. Oprócz tego zapewnia takie funkcje, jak sortowanie danych, kreślenie wykresów, obliczenia matematyczne itp. Z drugiej strony JSON jest popularnym formatem do przechowywania danych strukturalnych. W niektórych przypadkach dane JSON muszą zostać przekonwertowane na arkusze programu Excel. W takich przypadkach w tym artykule pokazano, jak importować dane z plików JSON do arkuszy programu Excel w systemie Linux.
września 16, 2021 · 4 min · Usmana Aziza