Polish

Konwertuj JSON na Excel w Node.js

MS Excel zapewnia szeroką gamę funkcji do przechowywania i organizowania danych w postaci arkuszy zawartych w skoroszytach. Oprócz organizacji danych umożliwia sortowanie, wizualizację danych, obliczenia matematyczne itp. W niektórych przypadkach otrzymujesz dane w formacie JSON i musisz programowo zaimportować je do arkuszy programu Excel. W takich przypadkach w tym artykule omówiono sposób konwertowania danych JSON na format Excel XLSX/XLS w Node.js.
września 1, 2021 · 3 min · Usmana Aziza