Polish

Konwertuj JSON na GeoJSON przy użyciu C#

Mogą wystąpić sytuacje, w których trzeba przekonwertować pliki JSON na GeoJSON. Jeśli masz wiele plików, wykonanie tego zadania programowo okaże się pomocne. W tym celu w tym artykule dowiesz się, jak konwertować pliki JSON na GeoJSON przy użyciu języka C#.
listopada 13, 2021 · 2 min · Muhammad Ahmad