Polish

Konwertuj JSON na Excel w Python

MS Excel to bogaty w funkcje program, który pozwala przechowywać i organizować dane w formie tabelarycznej. Ponadto umożliwia przechowywanie danych w wielu arkuszach. Oprócz organizacji danych możesz wykonywać sortowanie, kreślenie wykresów, obliczenia matematyczne itp. Z drugiej strony JSON jest szeroko stosowanym formatem do przechowywania i przesyłania danych w postaci par klucz-wartość. W niektórych przypadkach może być konieczne programowe zaimportowanie danych z plików JSON do arkuszy programu Excel. Zgodnie z tym, w tym artykule opisano, jak konwertować dane JSON do formatu Excel XLSX/XLS przy użyciu Python.
października 1, 2021 · 3 min · Usmana Aziza