Polish

Konwertuj LaTeX na Word za pomocą Javy

TEX jest szeroko stosowanym formatem do składu artykułów, książek i innych publikacji. Plik TEX składa się z różnych znaczników służących do wstawiania tekstu, grafiki, równań matematycznych, symboli itp. Większość edytorów TEX generuje dane wyjściowe pliku TEX w postaci dokumentu PDF. Jednak w niektórych przypadkach może być konieczne wygenerowanie dokumentu programu Word z pliku TEX. W takich przypadkach w tym artykule opisano, jak przekonwertować plik LaTeX (.tex) do formatu Word przy użyciu języka Java.
czerwca 28, 2021 · 2 min · Usmana Aziza