Polish

Konwertuj LaTeX na dokument XPS w Javie

LaTeX został zaprojektowany w celu zapewnienia opisowego języka znaczników i jest szeroko stosowany w środowisku akademickim. Jest popularny do tworzenia dokumentów naukowych lub badawczych. W niektórych sytuacjach może zaistnieć potrzeba przekonwertowania dokumentu LaTeX na XPS w swoich aplikacjach. Zgodnie z takimi przypadkami użycia, w tym artykule wyjaśniono, jak programowo przekonwertować plik TeX na dokument XPS w Javie.
października 7, 2022 · 2 min · Farhan Raza