Polish

Konwertuj SVG na HTML w systemie Linux w języku C#

Obrazy SVG (Scalable Vector Graphic) są często używane, ponieważ można je skalować bez wpływu na jakość obrazu. W niektórych sytuacjach może zaistnieć potrzeba przekonwertowania pliku SVG na plik HTML. W tym artykule opisano, jak programowo przekonwertować SVG na HTML w systemie Linux przy użyciu języka C#.
grudnia 18, 2021 · 2 min · Farhan Raza