Polish

Twórz, ładuj, wypełniaj i rysuj mapy bitowe w języku C#

Bitmapa służy do tworzenia i przechowywania grafiki komputerowej. Możesz łatwo tworzyć mapy bitowe w języku C# za pomocą Aspose.Drawing for .NET API. W tym artykule dowiesz się, jak utworzyć nową mapę bitową w języku C#. W tym artykule pokazano również, jak załadować obraz w mapie bitowej lub narysować grafikę w mapie bitowej przy użyciu języka C#.
sierpnia 16, 2022 · 7 min · Muzammil Khan