Polish

Twórz tabele i manipuluj nimi w programie PowerPoint przy użyciu języka C#

Tabele służą do uporządkowania danych w postaci wierszy i kolumn. Ponadto organizują i podsumowują dane, aby można je było łatwo przeglądać i analizować. MS PowerPoint umożliwia również wstawianie tabel w prezentacjach. W związku z tym w tym artykule opisano, jak tworzyć tabele i manipulować nimi w prezentacjach programu PowerPoint przy użyciu języka C#.
sierpnia 23, 2021 · 5 min · Usmana Aziza