Polish

Utwórz obraz PSD w C#

Pliki PSD służą do tworzenia obrazów przy użyciu różnych warstw zawierających kształty, tekst, efekty itp. Może być konieczne programowe utworzenie obrazu PSD w aplikacjach. Zgodnie z takimi scenariuszami przetwarzania obrazu w tym artykule opisano, jak programowo utworzyć obraz PSD w języku C#.
lutego 2, 2022 · 2 min · Farhan Raza