Polish

Dodaj nagłówek i stopkę w prezentacjach programu PowerPoint przy użyciu języka C++

Możesz użyć sekcji nagłówka i stopki w slajdach programu PowerPoint, aby wyświetlić dodatkowe informacje, takie jak numer slajdu, data, autor itp. Możesz także manipulować tymi sekcjami programowo w swoich aplikacjach C++. W tym celu w tym artykule dowiesz się, jak dodawać nagłówek i stopkę w prezentacjach programu PowerPoint przy użyciu języka C++.
października 27, 2021 · 5 min · Muhammad Ahmad