Polish

Połącz dokumenty programu Word za pomocą Python

Mogą istnieć różne scenariusze, w których trzeba połączyć wiele dokumentów programu Word w jeden plik. Na przykład, gdy wiele osób pisze różne sekcje dokumentu i trzeba połączyć treść na końcu. Z drugiej strony może być konieczne scalenie wszystkich faktur w jednym dokumencie programu Word. Aby wykonać to scalanie programowo, w tym artykule opisano sposób łączenia wielu dokumentów Word DOCX/DOC w Python.
listopada 12, 2021 · 3 min · Usmana Aziza