Polish

Podziel lub scal siatkę 3D w pliku 3D programowo w C#

Możesz podzielić wszystkie siatki sceny 3D na kilka podsiatek. Podobnie można programowo scalić wiele siatek w jedną siatkę przy użyciu języka C#. W tym artykule omówiono dzielenie i łączenie siatek 3D w różnych scenariuszach.
sierpnia 13, 2021 · 3 min · Farhan Raza