Polish

Scal dokumenty MS Word przy użyciu C# .NET

Połączenie wielu dokumentów MS Word może być potrzebne w różnych scenariuszach. Na przykład zmniejszenie liczby dokumentów, przechowywanie podobnych rodzajów treści w jednym pliku (np. faktury) itp. Wiele aplikacji internetowych umożliwia łączenie dwóch lub więcej dokumentów MS Word, jednak może być konieczne zaimplementowanie funkcji scalania dokumentów w Twoje aplikacje .NET. W takim przypadku w tym artykule dowiesz się, jak scalić dokumenty MS Word w C#.
lipca 15, 2022 · 3 min · Usmana Aziza