Polish

Połącz wiele archiwów ZIP lub TAR w C#

Podczas pracy z archiwami z poziomu aplikacji .NET może być konieczne scalenie wielu plików ZIP lub TAR. Na przykład możesz chcieć wyodrębnić pliki i foldery z wielu archiwów i umieścić je w jednym archiwum. Aby to osiągnąć, w tym artykule omówiono sposób scalania wielu plików ZIP lub TAR w języku C#. Omówimy łączenie ZIP w ZIP, TAR w TAR, ZIP w TAR i TAR w ZIP.
stycznia 6, 2022 · 5 min · Usmana Aziza