Polish

Połącz prezentacje programu PowerPoint przy użyciu języka C++

Prezentacje programu PowerPoint są używane w wielu scenariuszach, takich jak spotkania, prezentacje, dyskusje itp. Mogą wystąpić sytuacje, w których masz różne prezentacje utworzone przez różne osoby lub poszczególne prezentacje są używane na różnych spotkaniach. Może być konieczne scalenie tych prezentacji w celu udostępnienia lub dokumentacji. Ręczne wykonanie tego zadania byłoby czasochłonne. Skutecznym sposobem byłoby osiągnięcie tego programowo. W tym artykule dowiesz się, jak łączyć prezentacje PowerPoint za pomocą C++.
marca 13, 2021 · 5 min · Muhammad Ahmad