Polish

Scal pliki PS programowo w Javie

Format pliku PS został stworzony w celu nawiązania połączenia między komputerem a fizyczną drukarką. Jest szeroko stosowany do drukowania obiektów graficznych ze względu na jego funkcję skalowalności. Czasami możesz chcieć połączyć kilka plików PS w jeden plik. W związku z tym w tym artykule omówiono programowe łączenie plików PS PostScript w Javie.
czerwca 29, 2022 · 3 min · Farhan Raza