Polish

Ładuj, zapisuj lub łącz obrazy SVG programowo w języku C#

SVG (Scalable Vector Graphics) to format obrazu wektorowego dla grafiki dwuwymiarowej. Te obrazy są oparte na formacie XML, który umożliwia przechodzenie przez różne węzły w celu łatwej edycji lub wyszukiwania zawartości pliku. Możesz ładować, zapisywać lub łączyć pliki obrazów SVG programowo w języku C#. Podobnie kilka innych funkcji związanych z obrazami SVG umożliwia aplikacjom opartym na platformie .NET przetwarzanie kilku obsługiwanych formatów plików.
lutego 10, 2021 · 3 min · Farhan Raza