Polish

Scal obrazy SVG do pliku PDF lub XPS w C#

Obrazy SVG (Scalable Vector Graphics) są często używane do zachowania jakości obrazów. W niektórych scenariuszach może być konieczne scalanie lub łączenie wielu plików obrazów SVG razem. W tym artykule dowiesz się, jak scalić obrazy SVG z plikiem PDF lub XPS. Przeanalizujmy poniższe sekcje, aby uzyskać więcej informacji.
września 18, 2021 · 3 min · Farhan Raza