Polish

Uzyskaj dostęp lub zmodyfikuj właściwości plików programu PowerPoint za pomocą języka Java

Pliki programu PowerPoint zawierają dodatkowe informacje zwane właściwościami dokumentu. Te właściwości służą do identyfikacji prezentacji, które obejmują autora, tytuł, słowa kluczowe, temat itp. W tym artykule dowiesz się, jak dodawać, uzyskiwać dostęp lub modyfikować właściwości dokumentu w plikach PowerPoint za pomocą języka Java.
sierpnia 12, 2021 · 6 min · Usmana Aziza