Polish

Praca z kontaktami MSG i VCF przy użyciu C++

Kontakty są istotną częścią każdego klienta poczty e-mail, ponieważ ułatwiają użytkownikowi zapamiętywanie wszystkich jego kontaktów, podobnie jak kontakty na smartfonie. Kontakty programu Outlook przechowują wiele informacji dotyczących osoby, takich jak imię i nazwisko, adres, numer kontaktowy, adres e-mail itp. Kontakty te można przechowywać w formatach MSG i VCF. Możesz znaleźć się w sytuacji, w której musisz programowo utworzyć lub zmienić kontakty MSG lub VCF. W tym celu w tym artykule dowiesz się, jak pracować z kontaktami MSG i VCF przy użyciu języka C++.
kwietnia 28, 2021 · 4 min · Muhammad Ahmad