Polish

Dodaj lub zmodyfikuj makra VBA w plikach Excela za pomocą C#

VBA (Visual Basic for Applications) to język programowania używany w plikach MS Excel w celu automatyzacji operacji związanych z arkuszami kalkulacyjnymi. Makra VBA służą do pisania funkcji zdefiniowanych przez użytkownika, które pozwalają przyspieszyć zadania, które musisz wykonać ręcznie. W tym artykule dowiesz się, jak programowo pracować z makrami VBA w plikach MS Excel. Pod koniec tego artykułu będziesz mógł wyodrębniać, dodawać i modyfikować makra VBA w skoroszytach programu Excel przy użyciu języka C#.
grudnia 21, 2020 · 4 min · Usmana Aziza