Polish

Dodaj przejścia slajdów w programie PowerPoint PPT/PPTX z Javą

Przejścia slajdów służą do dodawania efektów wizualnych, które pojawiają się podczas przechodzenia z jednego slajdu do drugiego w pokazie slajdów programu PowerPoint. Możesz także ustawić dźwięk przejścia, szybkość, czas trwania i inne efekty zgodnie z kontekstem prezentacji. W związku z tym w tym artykule omówiono programowe dodawanie przejść slajdów w prezentacjach programu PowerPoint przy użyciu języka Java.
września 6, 2021 · 4 min · Usmana Aziza