Polish

Skopiuj lub przenieś arkusze programu Excel za pomocą C++

Pliki Excel służą do zarządzania złożonymi danymi, takimi jak budżety działów czy roczne raporty sprzedaży. Mogą wystąpić sytuacje, w których masz gotowy szablon, którego chcesz użyć do utworzenia raportu. W tym celu możesz utworzyć kopię arkusza szablonu. Może być również konieczne uporządkowanie arkuszy roboczych w celu zademonstrowania przepływu danych. W takich przypadkach możesz zmienić układ arkuszy zgodnie z własnymi wymaganiami. W świetle tego dowiesz się, jak programowo kopiować i przenosić arkusze kalkulacyjne za pomocą C++.
kwietnia 6, 2021 · 4 min · Muhammad Ahmad