Polish

Konwertuj pliki MS Project MPP do formatu SVG w Javie

Format SVG jest najczęściej używany do osadzania treści w aplikacjach komputerowych i internetowych. Mogą zaistnieć sytuacje, w których trzeba osadzić pliki MPP w aplikacjach komputerowych lub internetowych. Aby to osiągnąć, pomocne okaże się przekonwertowanie plików MPP do formatu SVG. W tym celu w tym artykule dowiesz się, jak konwertować pliki MPP do formatu SVG przy użyciu języka Java.
października 29, 2021 · 3 min · Muhammad Ahmad