Polish

Konwertuj MPP na XML w Python

Łatwo eksportuj dane projektu z MPP do formatu XML w Python. Konwertuj MPP na Primavera P6 XML z dużą dokładnością i jakością. W tym artykule dowiesz się, jak przekonwertować MPP na XML za pomocą Python.
czerwca 15, 2023 · 3 min · Muzammil Khan

Konwertuj XML na MPP lub MPP na XML Programowo za pomocą C#

Extensible Markup Language (XML to format pliku, który przechowuje informacje za pomocą znaczników. Może być używany do przechowywania lub przesyłania danych. Mogą wystąpić sytuacje, w których trzeba przenieść dane przechowywane w pliku MPP do jakiejś aplikacji, która akceptuje XML jako dane wejściowe format. Z drugiej strony możesz mieć dane projektu w formacie XML, które możesz chcieć przekonwertować na format MPP. W takich przypadkach możesz konwertować formaty MPP i XML zgodnie z własnymi potrzebami. W tym celu w tym artykule nauczy Cię, jak konwertować pliki MPP do formatu XML i odwrotnie programowo przy użyciu języka C#.
sierpnia 25, 2021 · 3 min · Muhammad Ahmad

Konwertuj XML na MPP lub odwrotnie programowo w Javie

XML jest skrótem od Extensible Markup Language. To tak, jakby niektóre informacje były przechowywane między różnymi tagami w celu przechowywania i przesyłania. Z drugiej strony używamy formatu pliku MPP do zarządzania projektami. Możesz konwertować XML na MPP, a także MPP na pliki w formacie XML za pomocą języka Java. Jest to pomocne, gdy chcesz importować lub eksportować pliki XML i MPP zgodnie z własnymi wymaganiami.
marca 9, 2021 · 3 min · Farhan Raza