Polish

Konwertuj MS Project na PDF w C#

Możemy łatwo organizować, śledzić i utrzymywać projekty w MS Project. Wykorzystuje format pliku MPP do przechowywania zadań projektowych, zasobów, przydziałów, terminów, budżetów i różnych innych informacji związanych z projektem. Możemy programowo wyeksportować MS Project do dokumentu PDF. W tym artykule dowiemy się, jak przekonwertować MS Project na PDF w języku C#.
grudnia 6, 2022 · 7 min · Muzammil Khan