Polish

Konwertuj wiadomości e-mail MSG i EML na HTML za pomocą C#

Aby osadzić treść e-maili na stronach internetowych, musisz przekonwertować je na format HTML. W takich przypadkach w tym artykule opisano, jak zautomatyzować konwersję wiadomości e-mail do formatu HTML w aplikacjach platformy .NET. W szczególności dowiesz się, jak konwertować pliki e-mail MSG i EML do formatu HTML lub MHTML za pomocą języka C#.
lutego 15, 2021 · 2 min · Usmana Aziza