Polish

Wydano Aspose.Words for .NET 20.3!

W tym miesiącu udało nam się dostarczyć 72 ulepszeń i poprawek, w tym 18 problemów z obsługą Enterprise i Priority. W najnowszej wersji Aspose.Words dla platformy .NET przetworzono łącznie 110 problemów. Aktualizacje platformy Xamarin Począwszy od Aspose.Words 20,3, zmienia się obsługa platformy Xamarin. We wcześniejszych wersjach udostępnialiśmy osobne biblioteki DLL dla platform Xamarin.Android, Xamarin.Mac i Xamarin.iOS. Teraz programiści Xamarin mogą używać Aspose.Words for .NET Standard na wszystkich wyżej wymienionych platformach.
marca 10, 2020 · 2 min · Andriej Noskow

Wydano Aspose.Words for .NET 20.2

Pomimo dni ustawowo wolnych od pracy, ten miesiąc zakończył się dobrą wydajnością, 57 ulepszeń i poprawek (wśród nich 4 problemy Enterprise i 3 Priority Support) zostały uwzględnione w tej regularnej comiesięcznej wersji. Łącznie rozpatrzono 105 spraw. Ładowanie dokumentów PDF jest teraz obsługiwane przez Aspose.Words for .NET Standard. Jest to pierwszy kodek formatu pliku zawarty jako wtyczka w Aspose.Words. Aby ładowanie dokumentów PDF działało w aplikacji .NET Core, należy dodać odwołanie do Aspose.
lutego 6, 2020 · 2 min · Andriej Noskow

Wydano Aspose.Words for .NET 20.1

Zespół Aspose.Words .NET/Rendering zaimplementował bezpośrednie osadzanie czcionek OpenType jako zaplanowaną funkcję dla standardu PDF 1.7. Trwają przygotowania do pierwszego wydania Renderowania efektów 3D poprzez OpenGL. Zbadano również i zrealizowano różne zadania związane z obsługą funkcji SmartArt Cold Rendering.
stycznia 7, 2020 · 1 min · Andriej Noskow