Polish

Konwertuj OBJ na FBX – konwerter obiektów 3D

Czy masz problem z konwersją modeli 3D z formatu OBJ do formatu FBX? Poznaj sekret łatwej konwersji modeli 3D z OBJ na FBX online lub bez użycia oprogramowania 3D. W tym artykule wyjaśniono również, jak opracować własny konwerter plików OBJ.
stycznia 17, 2023 · 6 min · Muzammil Khan

Konwertuj plik OBJ na plik FBX lub glTF GLB w Javie

Pliki 3D Object OBJ zawierają informacje o obiektach 3D, takie jak tekstura i współrzędne. Możesz programowo przekonwertować plik OBJ na plik GLTF lub FBX w Javie. W niektórych scenariuszach może zaistnieć potrzeba przekonwertowania pliku OBJ na inne pliki. Zgodnie z tym, w tym artykule opisano, jak przekonwertować plik OBJ na plik GLTF lub FBX w Javie.
grudnia 8, 2021 · 2 min · Farhan Raza