Polish

Konwertuj OBJ na plik 3DS w C#

Plik OBJ to plik definicji geometrii zawierający wierzchołki, wierzchołki normalne, wierzchołki itp. Jednak plik 3DS może zawierać informacje o grafice wektorowej 3D. W niektórych przypadkach możesz chcieć przekonwertować plik OBJ na format 3DS. Zgodnie z takimi wymaganiami, w tym artykule opisano, jak programowo przekonwertować plik OBJ do formatu 3DS w języku C#.
sierpnia 30, 2022 · 2 min · Farhan Raza

Konwertuj OBJ na 3DS w Javie

Pliki OBJ zawierają wielokątne twarze, mapy tekstur i inne informacje o obiektach 3D. Natomiast pliki 3DS służą do przechowywania danych siatki i informacji o materiałach wraz z innymi danymi. Czasami może być konieczna konwersja pliku OBJ do formatu 3DS. W przypadku takich wymagań w tym artykule opisano, jak programowo przekonwertować plik OBJ na plik 3DS w Javie.
sierpnia 1, 2022 · 2 min · Farhan Raza