Polish

Konwertuj OBJ na plik DXF programowo w C#

Plik OBJ to format pliku definicji geometrii, który może zawierać mapy tekstur, powierzchnie wielokątne i współrzędne 3D. W przypadku niektórych wymagań może być konieczna konwersja pliku OBJ do pliku DXF. W tym artykule opisano, jak programowo przekonwertować plik OBJ na plik DXF w języku C#.
sierpnia 16, 2022 · 2 min · Farhan Raza