Polish

Konwertuj OBJ na plik USDZ programowo w C#

Plik OBJ to format pliku definicji geometrii, który może zawierać mapy tekstur, powierzchnie wielokątne i współrzędne 3D. W przypadku niektórych wymagań może być konieczna konwersja pliku OBJ do pliku USDZ. W tym artykule opisano, jak programowo przekonwertować plik OBJ na plik USDZ w języku C#.
marca 1, 2022 · 2 min · Farhan Raza